1958

V Jihlavě otevírají balírnu a pražírnu kávy. Ta je zatím
k dostání pod značkou „B“, odvozené od názvu závodu – Balírny obchodu.

Právě tehdy ale vznikají základy tradičních hodnot a receptury jihlavské kávy, jak je znáte dnes.