2006

Na náměstí v Pelhřimově boříme hned dva rekordy zároveň. Největší prostorové puzzle na světě (jak jinak než ve tvaru našeho cibuláku) a nejvíc vypitých káv na jednom místě v jednom okamžiku. Tomu se říká úspěšné odpoledne…